top of page

Prof. Dr. Pornngarm (Limtrakul) Dejkriengkraikul

ผู้คิดค้นสูตร ครีมลดฝ้ากระ  Phytonutrients สารสกัดจากเซลล์พืชอ่อนธรรมชาติ by Prof.Dr. Pornngarm นักวิจัยดีเด่น  ด้านการคิดค้นสารสกัดจากพืชธรรมชาติเพื่อ ผลิตภัณฑ์ เสริมความงาม
 • ได้รับรางวัล Gold Prize จากงานวิจัยเรื่อง “Triple power of yellow flowers extracts in skin rejuvenation” ในงานประชุม Seoul International Invention Fair 2017 ณ ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน - 3ธันวาคม 2560
 • เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ได้ร่วมงานแถลงข่าวและพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยที่ได้รับรางวัลในเวทีนานาชาติ โดยได้รับเกียรติจาก นายประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ ทั้งนี้ โดยงานแถลงข่าวและพิธีมอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้ มีผลงานวิจัยที่ สวก. สนับสนุนทุนวิจัยได้รับรางวัล  ได้แก่ผลงานวิจัยโครงการ “การวิจัยและพัฒนาสารสกัดจากเมล็ดข้าวสีแดงเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมความงานและลดการอักเสบของข้อ” และ “การศึกษาประสิทธิภาพการชะลอวัยของผิวหนังทางคลินิก จากสารสกัดจากเมล็ดข้าวสีแดงแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม” ได้รับรางวัล Gold Medal และรางวัล Face Superlift : Red Rice Products ผลงานของ ศาสตราจารย์ ดร.พรงาม เดชเกรียงไกรกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศ.ดร.พรงาม รางวัลที่ กรุงโซล
ศ.ดร.พรงาม รางวัลที่ กรุงโซล

press to zoom
Prof. Dr.Porngam soul
Prof. Dr.Porngam soul

press to zoom
ศ.ดร.พรงาม แล็ปโรงงาน Phytonutrients
ศ.ดร.พรงาม แล็ปโรงงาน Phytonutrients

press to zoom
ศ.ดร.พรงาม รางวัลที่ กรุงโซล
ศ.ดร.พรงาม รางวัลที่ กรุงโซล

press to zoom
1/3

ตำแหน่ง:

 • ศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาลัยวิทยาลัยเชียงใหม่

 • หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ

 • ประธานกลุ่มวิจัยคลัสเตอร์ระดับเพ็ชร เรื่อง anti-carcinogenesis and apoptosis

ประวัติการศึกษา

 • Mahidol University, Thailand. B.Sc. 1980, 1st class honor in Medical Technology.

 • Mahidol University, Thailand. M.Sc. 1982, Biochemistry.

 • La Trobe University, Australia. Ph.D. 1989, Biochemistry.

 • National Cancer Center Research, Japan. Posdoctoral Fellow, 1991, Cancer Cells: Assay of DNA aberration

ชี่ยวชาญด้าน

 • Isolation and purification of natural compounds

 • Search for new bioactive compounds from natural products

 • Chemopreventive and treatment of cancer

 • Anticancer Drug Development

 • Cosmetic sciences

ประสบการณ์งานวิจัย(ฉบับย่อ)

 • 2012      การวิจัยและพัฒนาระบบการนำส่งยารักษามะเร็งที่มีประสิทธิภาพด้วยนาโนเทคโนโลยี (โครงการต่อเนื่องปีที่ 3    ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    หัวหน้าโครงการ    

 •  2012     Natural Products in Skincare, Cosmetics and Nutrition (Phase V Program)    Avon Place, Suffern, New York, USA.    หัวหน้าโครงการ    

 • 2014      การเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ดื้อยาหลายขนานด้วยอนุพันธุ์ของเคอร์คิวมินชนิดใหม่ที่สังเคราะห์ขึ้น    สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ    หัวหน้าโครงการ    1,042,380 บาท

 • 2014     การวิจัยและพัฒนาสารสกัดจากเมล็ดข้าวสีแดงเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมความงามและลดการอักเสบของข้อ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 2,934,448 บาท (7 พฤษภาคม 2557-6 พฤษภาคม 2559)

 • 2014     การวิจัยและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสกัด Cassai Spp และ Tagetes Spp สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หัวหน้าโครงการ 3,502,840 บาท ( 30 ตุลาคม 2557-29 ตุลาคม 2559)

 • 2015     รูปแบบการแสดงออกของไซโตคายน์และการดื้อต่อยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ และมะเร็งกระเพาะอาหาร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ     หัวหน้าโครงการ 1,780,000 บาท (13 ตุลาคม 2558-12 ตุลาคม 2559)

 • 2017     เรื่อง “การศึกษาประสิทธิภาพการชะลอวัยของผิวหนังทางคลินิก จากสารสกัดเมล็ดข้าวสีแดงแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม” สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) งบประมาณ 1,020,800 บาท ระยะเวลา 15 มีนาคม 2560-14 มีนาคม 2561

 • 2017     เรื่อง การศึกษาทางคลินิกประสิทธิภาพการชะลอวัยของผิวหนังจากสารสกัดดอกไม้ Cassia spp และ Tagetes spp แบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) งบประมาณรวม 1,221,000 บาท

 • 2017     การทดสอบประสิทธิภาพทางคลินิกผลิตภัณฑ์ต้นแบบเครื่องสำอางจากสารสกัด Tagetes Spp (ดอกดาวเรือง) ในผู้ป่วย Melasma Innovation Hub – Ageing Society: Translational Research งบประมาณ 1,233,000 บาท

 

สื่อตีพิมพ์ล่าสุด ปี 2015-2017

 • Pitchakarn P, Umsumarng S, Mapoung S, Ting P, Temviriyanukul P, Punfa W, Limtrakul P. Kuguacin J isolated from bitter melon leaves modulates paclitaxel sensitivity in drug-resistant human ovarian cancer cells. J Nat Med. 2017.

 • Fujiki H, Suttajit M, Rawangkan A, Iida K, Limtrakul P, Umsumarng S and Suganuma M. Phorbol esters in seed oil of  Jatropha curcas L. (saboodam in Thai) and their association with cancer prevention: from the initial investigation to the present topics. J Cancer Res Clin Oncol. 2017.

 • Limtrakul P, Yodkeeree S, Punfa W and Srisomboon J. Inhibition of the MAPK Signaling Pathway by Red Rice Extract in UVB-irradiated Human Skin Fibroblasts. Natural Product Communications. 2016 ;11 (12):1877-82.

 •  Limtrakul P, Yodkeeree S, Thippraphan P, Punfa W and Srisomboon J. Anti-aging and tyrosinase inhibition effects of Cassia fistula flower butanolic extract. BMC Complementary and Alternative Medicine. 2016;16(497): 1-9.

 • Limtrakul P, Yodkeeree S, Pitchakarn P and Punfa W. Anti-inflammatory effects of proanthocyanidin-rich red rice extract via suppression of MAPK, AP-1 and NF-κB pathways in Raw 264.7 macrophages. 2016;10(3):251-8.

 • Mapoung S, Pitchakarn P, Yodkeeree S, Ovatlarnporn C, Sakorn N, Limtrakul P. Chemosensitizing effects of synthetic curcumin analogs on human multi-drug resistance leukemic cells. Chemico-Biological Interactions. 2016:244:140-8.

 • Intayoung P, Limtrakul P, Yodkeeree S. Antiinflammatory Activities of Crebanine by Inhibition of NF-κB and AP-1 Activation through Suppressing MAPKs and Akt Signaling in LPS-Induced RAW 264.7 Macrophages. Biological and Pharmaceutical Bulletin. 2016:39 (1):54–61.

 • Limtrakul P, Yodkeeree S, Pitchakarn P, Punfa W. Suppression of Inflammatory Responses by Black Rice Extract in RAW 264.7 Macrophage Cells via Downregulation of NF-kB and AP-1 Signaling Pathways. Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP. 2015;16(10):4277-83.

 • Pintha K., Yodkeeree ., Limtrakul P. Proanthocyanidin in red rice inhibits MDA-MB-231 breast cancer cells invasion via the expression control of invasive proteins (2015) Biol. Pharm. Bull. 38(4): 571-81.

bottom of page